• TODAY : 7명 / 292,941명
  • 전체회원:1360명

정보마당 Home > 정보마당 > 여행이야기

바르셀로나 구엘공원&사그라다 파밀리아

  • 작성일 : 2021-05-15 16:30:10
  • 작성자 : 문영희
  • 조회수 : 9536 명
  • 추천수 : 0 명
  • 첨부파일 :

   가우디의 걸작 [자연친화적 구엘공원]

 

 

 

 

 

                          구엘공원의 상징 [도마뱀]

 

   코끼리 다리

 

 

 

 

 

 

   사그라다 파밀리아

 

 

 

댓글

댓글 작성자 :   

  • 목록보기
  • 글추천
앱 다운로드 주차관제
주요기능